Ett nytt museum i Stockholm

Ett av de märkligaste byggprojekten i Stockholm de senaste åren är byggmästaren Sven-Harry Karlssons privata monument över sig själv. Det rör sig om att gulfärgat hus, som inrymmer en konsthall, och är beläget vid Vasaparken i centrala Stockholm. Ur de flesta perspektiv ser det ut som ett trevåningshus, men det beror på hur man definierar ”våning”. Ovanpå konsthallsbyggnaden finns nämligen en kopia av Ekholmsnäs herrgård på Lidingö, i vilken Sven-Harry Karlsson bodde i många år. Det enda som skiljer kopian från originalbyggnaden sägs vara ett fönster, som av ventilationsskäl inte kunde sättas i kopians vägg.

På taket

I denna del av konsthallen visas den konst som Karlsson hade på väggarna i herrgården. Det rör sig alltså inte om några reproduktioner på canvastavlor, utan om de riktiga verken. Gården där Karlsson bodde i 30 år är numera såld, och kanske är det ett uttryck för saknad att han låtit inreda konsthallens översta våning på detta sätt. I en intervju säger han att han flyttade så många gånger som barn att han velat skapa en plats där han verkligen känner igen sig. I bokhyllorna står hans böcker och på soffbordet ligger hans fjärrkontroller.

Varför gör han detta?

Det verkar som Sven-Harry Karlsson, född 1931, vill bygga ett mausoleum över sig själv. I Frankrike är det vanligt att presidenter slutför storslagna byggprojekt under sin tid vid makten, och kanske kommer vi att få se fler svenska miljonärer sjösätta liknande projekt i framtiden. Det är dock inte troligt att alla kommer att öppna konstmuséer, men kanske bibliotek eller muséer över sin egen gärning.