Hilma af Klint och det övernaturliga

”Trots sitt pionjärskap har Hilma af Klint inte tilldelats en självklar plats i konsthistorien. Men så är också hennes konstnärskap omgärdat av en fascinerande mystik. Hon skrev bland annat ett testamente som gjorde gällande att hennes konst inte fick visas förrän 20 år efter hennes död. Det är oerhört originellt att ett konstnärskap på den här nivån inte hade någon publik i sin egen samtid.” (läs mer)

Du kan välja att besöka en spådam på sierska.se för att ta reda på mer om dig själv – eller så läser du på så mycket som möjligt om olika konstnärer som påstått sig ha andliga förbindelser. Och, läser du vidare och blir intresserad av denna kvinna så finns det mycket mer att läsa om hur hon levde och hur hon skapade sin konst.

Före sin tid

Hilma av Klint levde i Stockholm och verkade kring sekelskiftet. Hon var en kvinna före sin tid och som ansåg hon var utvald och hade en livsuppgift att förmedla sanningen om dualismen för människor. I citatet kan vi läsa att hennes verk inte fick visas förrän 20 år efter hennes bortgång. Hon testamenterade sin samling till hennes brorsson som hon var mycket nära och som förstod henne. För, det var inte många som förstod henne, och det var även därför som hon valde att hålla dessa målningar gömda för allmänheten. Hon menade på att världen inte var redo för vad hon hade att visa. Detta har även gjort att vi inte känner till henne och att hon inte har en lika given plats i konsthistorien. Det är även många som debatterat över om man ska klassa det hon gjort för konst då de menar på att det inte är hon som kommit på sina verk. Hon har endast tjänat ”högre krafter” och placerat sig själv och sina behov på andra platsen.

Moderna Museet visar nu en stor utställning om hennes konst, och kanske kommer vi efter detta ge henne den respekt och kärlek hon förtjänar. För, om det är något denna kvinna förtjänar så är det ett stort erkännande och ett tack – ett tack för att hennes konst nu blivit offentlig och för oss att ta till oss.