Konststölderna ökar

Man kan tycka att den moderna tekniken, med mer och mer avancerade larm, borde leda till färre och färre stölder från muséer. Men tittar man på listor över kända konststölder så tycks de snarare öka i antal under de senaste tio åren.

Picassos verk har stulits många gånger, men faktum är att han själv en gång anklagades för att ha stulit en tavla. Och det rörde sig inte om vilken tavla som helst, utom om Mona Lisa. Året var 1911 och världens mest kända tavla försvann från Louvren. Det visade sig att en hantverkare stulit tavlan; han avslöjades när han försökte sälja den i Italien. Det kanske inte var så smart.

Man kan diskutera hur mycket konst som bytte ägare under oklara omständigheter kring första och andra världskriget, men konststölder i traditionell bemärkelse verkar det inte ha varit så gott om fram till 1970-talet. 1976 stals så 118 Picassotavlor från det gamla påvepalatset i Avignon.

Utveckling sedan millenieskiftet

Flest stölder skedde dock under perioden 2000 till 2009. I takt med att säkerhetsrutinerna blivit bättre har kupperna även blivit alltmer brutala. Hösten 2009 stal två beväpnade män en tavla av René Magritte från ett museum i Bryssel, genom att helt enkelt gå in på dagen och ta tavlan.

Nu verkar dock den ekonomiska krisen ha gjort att såväl laglydiga som mindre nogräknade individer håller extra hårt i sina plånböcker. Därför genomförs heller inga stora konststölder, helt enkelt eftersom det inte går att hitta lika många hugade köpare. Alla tavlor från tidigare stälder har dock inte återfunnits. Det gäller bland annat de tavlor som stals från Moderna Muséet i Stockholm 1993. Några av dessa är fortfarande försvunna.